Connect with us

Dünya

ADHF ‘Büyük Sosyalizm Yürüyüşü’ne çağrı yaptı

ADHF yazılı bir açıklamayla “Büyük Sosyalizm Yürüyüşü”ne çağrı yaptı ve “Bu köhne düzen yıkılana kadar mücadele edeceğiz” dedi

Almanya Demokratik Haklar Federasyonu (ADHF) yazılı bir açıklama yaparak, her sene Almanya’nın Berlin şehrinde yapılan “Büyük Sosyalizm Yürüyüşü”ne bir çağrı yaptı.

Ölümsüzlüğünün 94’ncü yılında Lenin ve Alman burjuvazisi tarafından katledilen Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht ölümsüzleşmelerinin 99’ncu yılında Almanya’nın Berlin şehrinde anılacak.

ADHF tarafından yapılan açıklamada, “Başka bir dünyanın mümkün olduğu bilinciyle yaşamı yaşanılır kılmak için mücadeleleriyle tarihe adlarını yazdıran Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht ve Vladimir İ. Lenin Ekim Devriminin 100. Yılında mücadelemizi aydınlatmaya devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.

Tüm dünyada saldırılar yoğunlaşıyor

Açıklamada emperyalist-kapitalist sistemin sömürüleri ve saldırılarına dikkat çekilere, “Emperyalistlerin ve onların uşakları faşist ve gerici devletlerin organize ettiği, büyütüp beslediği IŞİD, Boko Haram, El Nusra, El Kaide vb. örgütler hem Ortadoğu’da hem de uluslararası alanda bu rolü üstlenmiş durumdalar. Ortadoğu ve dünyanın tüm bölgelerinde var olan yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürebilmek için yarattıkları gerici güçler tarafından burayı kan gölüne çevirenler birçok insanı katletmiş, göç yoluna sürüklemiş, yerlerinden yurtlarından etmişler.” denildi.

Açıklamada devamla şu ifadeler kullanıldı; “Yaşadığımız Avrupa’da ve Almanya’da yerli ve göçmen halkların ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik haklarına saldırılar artarak devam etmektedir. Özellikle yapılan son seçimlerde AFD gibi ırkçı bir partinin yüzde 13,3 civarında oy alarak üçüncü parti olması, işçilerin emeklerinin karşılığını alamamaları ve  taşeronlaşmanın derinleşerek büyümesi, işçi sınıfının ihtiyaçları temelinde kurulan sendikaların patronların ihtiyaçları temelinde hareket etmesi, uyuşturucu madde kullanımının ve satışının yaş oranının düşmesi, Afganistan’da var olan savaştan kaçarak buraya sığınmak zorunda kalan Afganların ülkenizde savaş bitmiştir denilerek ülkelerine gönderilmeleri, Özellikle ülkelerinde var olan savaştan kurtulabilmek ve yaşamlarını Avrupa’ya gelerek kurtarmak isteyen göçmenlere karşı saldırıların artarak devam etmesi,G20 zirvesi sürecinde polisin azgınca kitlelere saldırması, insanları tutuklaması ve  sonrasında G20 zirvesine katılanların evlerine baskın yapılması ülkemizde demokrasinin geldiği boyutu göstermektedir.

Yine köklerimiz olan Türkiye-Kuzey Kürdistan’da katliamcı ve soykırımcı geleneğini Osmanlı’dan devralan ırkçı, tekçi faşist TC devleti, bugün en basit ve en ufak demokratik hakları bile askıya alıp başta Kürt Ulusu olmak üzere tüm toplumsal güçlere ve dinamiklere karşı topyekûn bir saldırıya geçmiş durumda. Özellikle son süreçte çıkardıkları OHAL  ve KHK’larla başta Kürt ulusu olmak üzere devrimci, sosyalist ve ilerici güçlere saldırılarını arttırmıştır. Mevcut burjuva anayasal sistemin temel kurumlarını dahi devre dışı bırakarak adım adım tek adam diktasını yaratma çabasındadır.” denildi.

Bu köhne düzen yıkılana kadar mücadele edeceğiz

Açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi ve çağrı yapıldı;

“Bütün dünyanın ezilenleri, yoksulları, kadınları, gençleri, aydınları, devrimci ve komünistleri sınıfsız, sömürüsüz ve özgür  bir dünya düşünü haykırarak bu köhne gericiliğe meydan okumaktalar. Rojava, Kobane ve Şengal basta olmak üzere Ortadoğu’da IŞİD gericiliği ve onları yaratanlara karsı enternasyonal bir mücadelenin verilmesi, bugün İran’da yoksulluğa, yolsuzluğa ve diktatörlüğe karşı ülkenin her tarafına yayılan mücadele ve dünyanın tüm bölgelerinde emperyalist işgale ve kapitalist sömürüye karşı mücadele geçmiş sosyalizm deneyimlerinden öğrenilerek büyütülmektedir. Bizlerde bunun bilinciyle bulunduğumuz her alanda yaşanan bu baskı, zulüm ve ölümlere karşı mücadele alanlarında olacak ve bu köhne düzen yıkılana kadar mücadele edeceğiz.”

Çağrı

Açıklamanın sonunda ise şu çağrı yer aldı; “Bu bilinçle üye ve taraftarlarımız başta olmak üzere tüm halkımızı Berlin’de Büyük Sosyalizm Yürüyüşü’nde olmaya ve yeni bir dünyayı kendi ellerimizle yaratmaya ve kararlığımızı haykırmaya çağırıyoruz.”

Yürüyüş Tarihi: 14 Ocak 2018

Saat: 10.00

Adres: U-Bahnhof Frankfurter Tor -Berlin

Günün Haberleri

More in Dünya