Connect with us

Güncel

SMF: İran emekçilerinin direnişini selamlıyoruz

SMF MYK yazılı bir açıklama yaparak “İran işçi sınıfı ve halklarının mücadelesini selamlıyoruz!” dedi

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) Merkezi Yürütme Kurulu (MYK) tarafından yapılan açıklamada, “Bugünkü durum, İran’ın faşist mola rejimine karşı halkın ayrımcılık ve sömürüye karşı genel mücadelesinin devamıdır” denildi.

“Emekçiler baskı ve zulme karşı ayaklanıyor”

Açıklamada, İran halklarının ayağa kalkmasının sadece İran’ı değil tüm bölge gericiliğini telaşlandırdığı vurgulanarak, “Bölgedeki güç ve yeniden paylaşım savaşının yükü fatura edilen emekçileri, İran mollalarının kapitalist rejimine karşı ayaklanma noktasına getirmiştir. Uzun süreden beri kapitalist İran mola rejimi, kendi iktidarını sağlamlaştırmak ve bölge üzerindeki egemenliğini genişletmek için çalışıyor.

Savaş ve ekonomik bunalım, yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık, rejimin klikleri arasındaki mücadeleler, İran İslam Cumhuriyeti’nin emekçiler üzerindeki baskı ve zulmü, bu rejimi yeni bir çıkmazla karşı karşıya getirmiştir.” ifadelerine yer verildi.

“Din devletine karşı özgürlük talebi sokaklarda”

Açıklamada Kürt ulusuna başta olmak üzere diğer ulus ve farklı etnik inançlara da milli zulmün uygulandığı belirtilerek, “kadınlara yönelik gerici uygulamaları arttırmakta; emekçi kitleler üzerinde baskı, zindan, işkence ve idamla ayakta durabilmektedir. Bu baskı ve sömürüye karşı biriken öfke bugün sokaklara taşınmıştır.” denildi.

SMF açıklamasında devamla şunlar söylendi; “Yoksulluk içinde yaşayan halk kitlelerinin karşısında servet-sermaye sahibi milyarder mollalar yer almaktadır. Bu gerici zulüm düzenine karşı, İran emekçileri eşit ve adil bir gelir dağılımı, kadınlar üzerindeki baskıların son bulmasını, azınlık inanç ve uluslara tam hak eşitliği istiyor. İran emekçileri, din devletine karşı eşitlik, adalet ve özgürlük talebini sokaklarda korkusuzca haykırıyor.

Kürt ulusu ve diğer inanç ve azınlıkların eşitlik talebi, işçilerin yoksulluk sınırının altındaki ücrete karşı grevleri, öğretmenlerin talepleri için girişimleri, kadınların hak gasplarına karşı sürekli mücadelesi, öğrenci hareketleri, bankalara parasını kaptıran kitlelerin protestoları, idama karşı ve siyasal tutsakların özgürlüğü için mücadeleler bugünkü kitlesel hareketlerin temelini oluşturuyor.”

“İran emekçilerinin direnişini selamlıyoruz”

Açıklamada son olarak bugünkü durumun faşist molla rejimine, ayrımcılık ve sömürüye karşı halkın mücadelesinin devamı olduğu ve Horasan ile işçi havzalarından başlayarak giderek yaygınlaşan bir kitlesel mücadelenin, politik nitelik kazandığı ifade edildi.

Açıklama şu cümlelerle son buldu; ““Kahrolsun Diktatör”, “İslam Cumhuriyeti Yok Edilmelidir”, “İslami Cumhuriyet İstemiyoruz” vb. sloganlar, rejimin hedeflendiğinin göstergesidir. İran rejiminin 1979’dan beri süren faşist-gerici baskıları sonucu ülkede örgütlü sol muhalefet ezilmiştir. Ve esasında ülke sınırları dışında mülteci durumuna itilmiştir. Dolayısıyla ülkede siyasal partilerin olmayışı, muhalefetin ulusal sınırlar içinde koordinesini ve mücadele birliğinin aynı talepler etrafında birleşmesini zorlaştırmaktadır. Buna rağmen kitlelerin yaratıcı kudreti kendini göstermektedir. Devrimci, komünist partilerin ülkede güçsüzlüğü, İran molla rejiminin elini güçlendirmektedir. Bu durum sokaklarda bir araya gelmiş kitlelerin taleplerinin bazen farklı frekanslardan yansımasına neden olmaktadır. Şahlığı yeniden getirmek isteyenlerden sosyalizmi isteyenlere kadar vb. talep ve sloganlara rastlanmaktadır.

Bu durumu fırsata çevirmek isteyen başta ABD emperyalizmi olmak üzere batılı emperyalistler, muhalefeti destekleme çağrısı yapmaktadırlar. Dünyaya zulüm, kan, savaş, sömürü dışında bir şey vermeyen bu emperyalist güçlerin, İran halklarının mücadelesine kendi emellerine alet etmek istemesini protesto ediyor ve İran halklarının mücadelesinin yanında yer aldığımızı, dayanışma içinde olacağımız belirtiyoruz. İran emekçilerinin direnişini selamlıyoruz. “

Günün Haberleri

More in Güncel